PROFIL PRACOWNIKA: Marcin Ścisło

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Udzielanie informacji na temat przygotowania projektów (możliwości pozyskania dofinansowania, wymogów formalnych aplikacji)
  • Wsparcie zespołów realizujących projekty ze źródeł zewnętrznych (m.in. w zakresie interpretacji wytycznych, wewnętrznych regulacji UŁ, sprawozdawczości projektowej)
  • Realizacja projektów przygotowanych przez Zespół lub zleconych przez Dziekana

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-48

Kopcińskiego 8/12 (Zespół ds. Projektów) 90-232 Łódź