PROFIL PRACOWNIKA: Marta Mucha

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • wsparcie administracyjne procesu nauki studentów zagranicznych z wymiany międzynarodowej na WPiA UŁ
  • wsparcie administracyjne studentów i pracowników WPiA UŁ w kwalifikacji na wyjazdy w ramach międzynarodowych programów wymiany
  • promocja i wsparcie mobilności i współpracy międzynarodowej

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-46-16

Kopcińskiego 8/12 (Zespół ds. Projektów) pokój: 2.11 90-232 Łódź