Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji

Opis zadań

Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie prawa administracyjnego procesowego: postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowania egzekucyjnego w administracji.

Dane kontaktowe

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji

  • Kopcińskiego 8/12 (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji) pokój: 4.71 90-232 Łódź
  • Kopcińskiego 8/12 (sekretariat) pokój: 4.46 90-232 Łódź
tel: 42-635-63-25 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/kpaska

Skład osobowy