Katedra Prawa Podatkowego

Opis zadań

Działalność naukawo-badawcza i dydaktyczna z zakresu szeroko pojętego prawa podatkowego. Aktywność ta dotyczy przede wszystkim problematyki:

- konstytucyjnych podstaw systemu podatkowego w Polsce,

- Źródeł prawa podatkowego,

- sektora finansów publicznych,

- polityki finansowej państwa,

- prawa budżetowego,

- prawa podatkowego,

- procedur podatkowych,

- systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego,

- publicznego prawa bankowego,

- finansów Unii Europejskiej


Projekt Eucotax Wintercourse 2023: TAXPAYERS’ RIGHTS IN THE XXI CENTURY

Zapraszamy studentów prawa, administracji oraz prawa podatkowego i rachunkowości

zainteresowanych prawem podatkowym i dobrze znających język angielski

do udziału w prestiżowym międzynarodowym projekcie

Eucotax Wintercourse 2023:

Legitimacy of Tax Rules

Szczegółowe informacje na temat projektu Eucotax Wintercourse 2023 - pobierz


SEMINARIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Kierunek Prawo

Prawo stacjonarne

1. Konwersatorium metodyczne III rok - (koordynator) dr I. Mirek

2. Seminarium IV rok - Prawo podatkowe, prof. dr hab. W. Nykiel

3. Seminarium magisterskie V rok - Prawo podatkowe, dr hab. Z. Kukulski, prof. UŁ

Prawo wieczorowe

1. Konwersatorium metodyczne III rok - (koordynator)- dr I. Mirek

2. Seminarium IV rok - Prawo podatkowe, dr I. Nowak

3. Seminarium magisterskie - Prawo podatkowe - dr. I. Nowak

Prawo zaoczne

1. Konwersatorium metodyczne III rok Prawo podatkowe - koordynator dr I Mirek

2. Seminarium IV rok Prawo podatkowe - dr I. Mirek

3. Seminarium magisterskie V rok - dr I. Mirek

Kierunek Administracja I stopnia stacjonarna

1. Seminarium licencjackie III rok Prawo podatkowe - dr M. Sęk

Kierunek Administracja I stopnia zaoczna

1. Seminarium licencjackie Prawo podatkowe - dr I. Mirek

Kierunek Administracja II stopnia stacjonarna (USM 2-letnie)

1. Seminarium magisterskie I rok - dr I. Mirek

2. Seminarium magisterskie II rok - dr I. Mirek

Kierunek Administracja II stopnia zaoczna (USM 2-letnie)

1. Seminarium magisterskie - Prawo podatkowe I rok - dr I. Mirek

Kierunek Prawo Podatkowe i Rachunkowość Studia zaoczne I rok

1. Seminarium I rok - dr I. Mirek grupa A

2.Seminarium I rok - dr M. Sęk - grupa B

3. Seminarium I rok - dr hab. D. Strzelec prof. UŁ - grupa C

Kierunek Prawo Podatkowe i Rachunkowość Studia zaoczne II rok

1.Seminarium II rok kontynuacja - dr I. MIrek, grupa A

2.Seminarium II rok kontynuacja - dr hab. Z. Kukulski, prof. UŁ, grupa B

3. Seminarium II rok kontynuacja - dr hab. D. Strzelec, prof. UŁ, grupa C

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Podatkowego

Skład osobowy