PROFIL PRACOWNIKA: Włodzimierz Nykiel

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie wykładów i seminariów.


Seminarium z prawa podatkowego w roku akademickim 2023/2024 odbywać się będzie we wtorki, w godz. - 10.00 - 11.30., w pok. 4.70

BIOGRAM

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ (1973) i Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego w Strasburgu (1981). Kierownik Katedry Prawa Podatkowego UŁ (2007-2022). Założyciel oraz Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ (1997-2022). Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ (1996-2002). Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (2008-2016). Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2016). Prowadził wykłady między innymi na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours – jako professeur invité (Francja), na Wirtschafts Universitȁt w Wiedniu (Austria), University of North Texas w Denton (USA), Uniwersytecie w Sofii (Bułgaria), Uniwersytecie w Tiranie (Albania), Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, Shanghai Business School, Nankai University w Tianjin (Chiny). Autor ponad 160 publikacji. Był między innymi: członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007) i członkiem Rady Legislacyjnej (2006-2010). Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015 - 2019. Członek Board of Trustees w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Członek International Fiscal Association; w latach 2005-2011 członek zarządu tej organizacji. Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Redaktor Naczelny „Kwartalnika Prawa Podatkowego”.

ZAINTERESOWANIA

Prawo podatkowe

OSIĄGNIECIA

Wybrane książki

1.Ustawa budżetowa, Łódź 1987.

2.Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych, Łódź 1993

3.Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, C.H.Beck, Warszawa 2000 (współautor W. Chróścielewski).

4.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997 (wyd. II, Warszawa 1998; wyd. III,Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999, wyd. IV – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Komentarz, Warszawa 2001)

5.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, ABC, Warszawa 2002.

6.Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, redakcja naukowa, LexisNexis, Warszawa 2006, (współautorzy: H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach).

7.Protection of Taxpayer’s Rights, European, International and Domestic Tax Law Perspective, Edited by W. Nykiel, M. Sęk, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

8.Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010 (współautorzy: S. Babiarz, A. Mariański).

9.Tax Aspects of Research and Development within the European Union, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, redakcja wraz z A. Zalasińskim.

10.Podmioty powiązane, Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa,
WoltersKluwer,Warszawa2014,redakcja wraz z D. Strzelcem i współautorstwo (współautorzy:D.Strzelec,Z.Kukulski,A.Nowak-Piechota, S. Rzymkowska, M. Sęk, M. Wilk, T. Wojdal, Z. Wójcik).

11.Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, Fundacja CDiSP, Łódź 2014, redakcja wraz z M. Wilkiem i współautorstwo.

12.Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych.Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, redakcja wraz z A. Zalasińskim i współautorstwo.

11.Tax Legislation, Standards, Trends and challenges, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, redakcja wraz z M. Sęk i współautorstwo.

12.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk,2006, redakcja wraz z A. Mariańskim i współautorskwo (współautorzy: M. Bogucka, T. Kardach, E. Klimek, J. Kordal, H. Kryszczak, Z. Kukulski, A. Mariański, T. Miłek, D. Strzelec, M. Turzyński), wyd. II – Gdańsk 2007, wyd. III – Gdańsk 2008, wyd. IV – Gdańsk 2009, wyd. V – Gdańsk 2010, wyd. VI – Gdańsk 2011, wyd. VII – Gdańsk 2012, wyd. VIII – Gdańsk 2013, wyd. IX – Gdańsk 2014, wyd. X – Gdańsk 2015.

13. Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, redakcja wraz z M. Wilkiem i współautorstwo.

14.Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries - 25 Years of Experience and Future Challenges,Łódź , Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych 2018, redakcja wraz z Z. Kukulskim i współautorstwo.

15. Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2018, redaktor i współautor.

16.波兰税制 商业机会和挑战=Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges=Polski system podatkowy. Możliwości biznesowe i wyzwania, Shanghai , Lixin Accounting Publishing House 2019, redakcja wraz z M. Wilkiem i współautorstwo, tłumaczenie Tan Yunsen.

17. Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022 (współautor M.Sęk).

KONTAKT I DYŻURY

służbowy: 42-635-46-50

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.70 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:30-12:15