Zespół ds. finansowych

Opis zadań

 • Sporządzanie planów rzeczowo- finansowych dla WPiA UŁ i nadzór nad ich wykonaniem,
 • weryfikacja formalno-rachunkowa otrzymanych dokumentów finansowych,
 • obsługa finansowa Wydziału w zakresie powierzonej części działalności dydaktycznej i statutowej na utrzymanie potencjału badawczego
 • ewidencja wydatków,
 • przygotowywanie zestawień finansowych,
 • wystawianie not za zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników WPiA na innych Wydziałach UŁ,
 • analiza, kontrola i ewidencja kosztów,
 • podział na jednostki WPiA UŁ środków wyodrębnionych przez Dziekana, na działalność statutową Wydziału,
 • ewidencja wydatków z Funduszu Rozwoju Naukowego WPiA UŁ,
 • obsługa Kolegium doktorskiego,
 • przygotowanie raportu z not i faktur wystawionych przez poszczególne jednostki WPiA dla księgowości UŁ..

.

Dane kontaktowe

Zespół ds. finansowych

 • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-635-63-49 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/zdf

Skład osobowy