Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Opis zadań

Prowadzenie badań naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa. Prowadzenie w ww. zakresie zajęć dydaktycznych.


Seminarium dla IV i V roku prawa st. stac. i wiecz prowadzone przez prof. M.Zirk-Sadowskiego i dr hab. J.Leszczyńaskiego, prof. UŁ będzie odbywało siew czwartki w godz. 17.00-18.30 w s. 1.23. Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na dzień 19.10.2023 r.

Dane kontaktowe

Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Skład osobowy