PROFIL PRACOWNIKA: Jerzy Leszczyński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Praca naukowo-dydaktyczna. Prowadzenie wykładów na kierunku prawo: Wstęp do prawoznawstwa, Teoria i filozofia prawa, konwersatorium Prawo a moralność, konwersatorium metodyczne.

BIOGRAM

Uzyskany stopień doktora nauk prawnych w 1992 na podstawie rozprawy pt. Jednolitość orzecznictwa sądowego, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w roku 2011 na podstawie monografii pt. Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym (Kraków 2010, Universitas).

Wykonuje zawód radcy prawnego

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe obejmują teorię prawa, w szczególności powstawianie i funkcjonowanie doktryny prawnej, teorię stosowania prawa, teorię wykładni, oraz filozofię prawa i etykę.

OSIĄGNIECIA

Monografia Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym (Kraków 2010, Universitas).

Podręcznik Podstawy doktryny prawnej (Warszawa 2021, Wolters Kluwer) - napisany wspólnie z Tomaszem Bekrychtem i Pawłem Łabieńcem.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-64-10

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.102 90-232 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 17:30-18:30 Dyżur 25.09 nie odbędzie się, zapraszam we wtorek, 26.09 od17.30 do 18.30 na dyżur zdalny w Teams. Po otrzymaniu maila od zainteresowanej spotkaniem osoby preślę link. Zachęcam do umawiania się na spotkania przez kontakt mailowy, aby nie tracić czasu w kolejce.