PROFIL PRACOWNIKA: Monika Zalewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i filozofii prawa (wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, proseminarium, seminarium);

Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i rozwojowych - realizacja grantów, autorstwo lub współautorstwo monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych;

Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;

BIOGRAM

Jestem absolwentką WPiA UŁ na kierunku prawo oraz Instytutu Filozofii UŁ. Przed podjęciem pracy na uczelni rok pracowałam w sądzie jako asystent sędziego. W 2009 roku zostałam stypendystką stypendium Fundacji Stypendialnej Republiki Austriackiej, które umożliwiło mi przeprowadzenie badań w Instytucie Hansa Kelsena w Wiedniu. W 2012 roku obroniłam pracę doktorską „Problem zarachowania w poszczególnych fazach rozwoju teorii prawa Hansa Kelsena”. Obecnie, jestem członkiem korespondentem Instytutu Hansa Kelsena w Wiedniu. W 2017 r. odbyłam 3-miesięczny staż w UNESCO w Paryżu Staż zaowocował członkostwem w UCN World Commission on Environmental Law (WCEL) na lata 2017-2020. Jestem autorką dwóch książek i licznych artykułów oraz referatów na konferencjach międzynarodowych i polskich. Specjalizują się w filozofii prawa Hansa Kelsena, Jerzego Wróblewskiego, oraz w kognitywistyce.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania zawodowe koncertują się wokół teorii i filozofii prawa Hansa Kelsena. Drugim obszarem zainteresowań są filozoficzno-prawne kwestie związane z ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem. W tym obszarze swoją uwagę koncentruję na uwarunkowaniach społecznych i edukacyjnych sprzyjających poprawie sytuacji w tym zakresie.

OSIĄGNIECIA

- Stypendium Fundacji Stypendialnej Republiki Austriackiej w Instytucie Hansa Kelsena w Wiedniu

- Staż w IHP w UNESCO w Paryżu i dalsza współpraca w tym zakresie

- Rozbudowana w współpraca międzynarodowa z uczonymi z ośrodków z Niemiec, Austrii, Japonii


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-65-29

Dyżury

piątek: 14:00-15:00 Najbliższy dyżur odbędzie się 29 września 2023 o godz. 14:00