Dział Administracyjny

Opis zadań

Dział Administracyjny Wydziału BiOŚ UŁ prowadzi obsługę administracyjną następujących jednostek organizacyjnych:

― Instytut Biochemii

sekretariat.biochemii@biol.uni.lodz.pl

 • mgr Anna Szefler – sprawy finansowo-księgowe
 • lic. Monika Szczepańska – sprawy kadrowo-dydaktyczne


― Instytut Biofizyki

sekretariat.biofizyki@biol.uni.lodz.pl

 • mgr Monika Błaszczyk – sprawy kadrowo-organizacyjne
 • mgr Małgorzata Misztal – sprawy finansowo-księgowe
 • mgr Ewa Mikołajczyk-Zając – sprawy dydaktyczne


― Instytut Biologii Eksperymentalnej

sekretariat.biologii.eksperymentalnej@biol.uni.lodz.pl

 • mgr Dorota Kasprzak – sprawy kadrowo-organizacyjne
 • mgr Agnieszka Michalak – sprawy finansowo-księgowe
 • mgr Ewa Mikołajczyk-Zając – sprawy kadrowo-dydaktyczne
 • Katarzyna Opas – sprawy finansowo-księgowe


― Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

sekretariat.ekologii@biol.uni.lodz.pl

 • mgr Jolanta Bagrowska – sprawy kadrowo-dydaktyczne
 • mgr Agnieszka Denysz – sprawy kadrowo-organizacyjne
 • mgr Monika Kuna-Majewska – sprawy finansowo-księgowe
 • mgr Illia Shrubkovskyi – sprawy kadrowo-organizacyjne
 • mgr Anna Szelest – sprawy finansowo-księgowe
 • mgr Ewa Tybulczuk – sprawy finansowo-księgowe
 • mgr Katarzyna Walczak – sprawy kadrowo-organizacyjne
 • mgr Izabela Wolniakowska – sprawy finansowo-księgowe


― Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym

 • mgr Katarzyna Rosiak – sprawy kadrowo-organizacyjne i finansowo-księgowe

― Laboratorium Technik Komputerowych i Analitycznych

 • mgr Grażyna Garnysz – sprawy kadrowo-organizacyjne i finansowo-księgowe


DZIEKANAT

Samodzielna jednostka w strukturze Działu Administracyjnego WBiOŚ:

― prowadzi obsługę spraw związanych z realizacją procesów dydaktycznych i toku studiów studentów I i II stopnia oraz doktorantów Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale,

― realizuje obsługę administracyjno-organizacyjną spraw prowadzonych przez Władze Wydziału,

― przygotowuje i obsługuje posiedzenia organów kolegialnych działających na Wydziale,

― prowadzi bieżące zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem Wydziału we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Wydziału, jednostkami Administracji Centralnej UŁ oraz innymi jednostkami Uczelni i zewnętrznymi.

W obrębie Dziekanatu wyróżniono zespoły zadaniowe: Biuro Dziekana, Zespół Sekcji Studenta oraz Zespół Planistów (w skład ZP wchodzą także pracownicy Działu Administracyjnego).

Więcej informacji znajduje się w profilu jednostki: Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Dane kontaktowe

Dział Administracyjny

 • Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź
 • Banacha 12/16 90-237 Łodź
 • Pomorska 141/143 90-236 Łódź
 • Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź
e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek