PROFIL PRACOWNIKA: Dagmara Wonia

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wykonywanie prac administracyjno - biurowych w zakresie:

  • utrzymywania czystości w budynku - sporządzanie raportów dot. powierzchni sprzątanej
  • dbanie o prawidłowy stan techniczny obiektu
  • dbanie o bieżące wyposażenie sal dydaktycznych
  • prowadzenie ewidencji sprzętu i mebli dla pokoi i sal dydaktycznych
  • wystawianie kart w systemie BDO
  • prowadzenie rezerwacji i przygotowanie sal dla potrzeb przeprowadzania konferencji - sporządzanie projektów umów oraz wystawianie faktur VAT w programie SIMPLE
  • wprowadzanie faktur do Portalu Pracowniczego
  • przygotowanie specyfikacji warunków do przetargów dla firm sprzątających oraz ochroniarskich
  • wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-45

tel: 663-977-355

Fax: 42-635-46-70

Kopcińskiego 8/12 (Budynek A II piętro, wejście od ul. Kopcińskiego) pokój: 2.02 90-232 Łódź