Katedra Prawa Finansowego

Opis zadań

Katedra Prawa Finansowego

Działalność naukawo-badawcza i dydaktyczna z zakresu szeroko pojętego prawa finansowego. Aktywność ta dotyczy przede wszystkim problematyki:

- konstytucyjnych podstaw systemu finansów publicznych w Polsce,

- Źródeł prawa finansowego,

- sektora finansów publicznych,

- polityki finansowej państwa,

- prawa budżetowego,

- ogólnego prawa podatkowego,

- procedur podatkowych,

- systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego,

- publicznego prawa bankowego,

- prawa celnego i dewizowego,

- finansów Unii Europejskiej


Seminaria w roku akademickim 2022/2023

Kierunek Prawo

Prawo stacjonarne

1. Seminarium III rok - dr Ł. Pajor i dr J. Olesiak

2. Seminarium V rok - dr hab. M.Bogucka -Felczak, prof. UŁ

Prawo wieczorowe

1. Seminarium III rok - dr hab. T. Nowak i dr J. Olesiak

2. Seminarium IV rok. - dr J. Olesiak

Prawo zaoczne

1 .Seminarium III rok - dr A. Szymczak i dr J. Olesiak

Kierunek Administracja I stopnia stacjonarna

1. Seminarium licencjackie III rok - dr J. Olesiak

Kierunek Administracja I stopnia zaoczna

1. Seminarium licencjackie - dr M. Budziarek

Kierunek Administracja II stopnia stacjonarna

1. Seminarium I rok - dr J. Olesiak

Kierunek Administracja II stopnia zaoczna

1. Seminarium - dr D. Łukawska - Białogłowska

Kierunek Prawo Zatrudnienia-kadry i płace - studia II stopnia zaoczne (USM 2-letnie)

1. Seminarium I i II rok- dr. J. Olesiak

Kierunek Prawo Podatkowe i Rachunkowość Studia zaoczne

1. Seminarium I rok- dr A. Szymczak i dr Ł. Pajor

2. Seminarium II rok- dr A. Szymczak i dr T. Nowak

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Finansowego

Skład osobowy

Lista jednostek