Katedra Prawa Finansowego

Opis zadań

Katedra Prawa Finansowego

Działalność naukawo-badawcza i dydaktyczna z zakresu szeroko pojętego prawa finansowego. Aktywność ta dotyczy przede wszystkim problematyki:

- konstytucyjnych podstaw systemu finansów publicznych w Polsce,

- źródeł prawa finansowego,

- sektora finansów publicznych,

- polityki finansowej państwa,

- prawa budżetowego,

- ogólnego prawa podatkowego,

- procedur podatkowych,

- systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego,

- publicznego prawa bankowego,

- prawa celnego i dewizowego,

- finansów Unii Europejskiej


Seminaria w roku akademickim 2023/2024

Seminarium magisterskie - dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ

Seminaria odbywają się we wtorki, godz. 15.00, pok. 2.40


Kierunek Prawo

Prawo stacjonarne

1. Seminarium IV rok - dr hab. M .Bogucka -Felczak, prof. UŁ

Prawo wieczorowe

1. Seminarium IV rok - dr hab. T. Nowak

Prawo zaoczne

1 .Seminarium IV rok - dr Ł. Pajor

Kierunek Administracja I stopnia stacjonarna

1. Seminarium licencjackie - dr J. Olesiak

Kierunek Administracja I stopnia zaoczna

1. Seminarium licencjackie - dr M. Budziarek

Kierunek Administracja II stopnia stacjonarna

1. Seminarium - dr D. Łukawska - Białogłowska

Kierunek Administracja II stopnia zaoczna

1. Seminarium - dr D. Łukawska - Białogłowska

Kierunek Prawo Zatrudnienia-kadry i płace - studia II stopnia zaoczne (USM 2-letnie)

1. Seminarium I - dr. J. Olesiak

Kierunek Prawo Podatkowe i Rachunkowość Studia zaoczne

1. Seminarium I rok- dr hab. T. Nowak

2. Seminarium II rok- dr hab. T. Nowak, dr Ł. Pajor

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Finansowego

Skład osobowy

Lista jednostek