Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

Opis zadań


Tradycje dotyczące kształcenia prawa administracyjnego w Łodzi zapoczątkowane zostały w 1928 r. Szczególną rolę odegrał w nich profesor Tadeusz Hilarowicz – jeden
z pierwszych autorów podręcznika z prawa administracyjnego.

Pierwszym kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego na utworzonym w 1948 r. Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (później Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) był profesor Józef Litwin. Po jego śmierci kierownictwo Katedry objął profesor Eugeniusz Smoktunowicz,
a następnie w 1990 r. profesor Małgorzata Stahl. Od roku 2017 funkcję kierownika Katedry pełni profesor Zofia Duniewska. Obecnie w skład Katedry wchodzi dwóch profesorów, czterech profesorów UŁ, dziesięciu adiunktów oraz doktoranci. Wielu pracowników Katedry łączy pracę na Uczelni z praktyką prawniczą (w tym w sądownictwie, adwokaturze i administracji publicznej: rządowej i samorządowej). Pracownicy Katedry działają w stowarzyszeniach naukowych, uczestniczą czynnie w licznych konferencjach naukowych. Są też współorganizatorami bądź organizatorami takich konferencji. Na przywołanie zasługują m.in. organizowane przez Katedrę od lat konferencje w ramach cyklu Łódzkie Spotkania Prawnicze. Rozbudowany zakres badań sprawia, że w ramach Katedry funkcjonują trzy zakłady: Zakład Prawa Administracyjnego, Zakład Prawa Ochrony Środowiska oraz Zakład Nauki Administracji.

Obszar aktywności badawczo-naukowej i dydaktycznej (np. wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) Katedry uwzględnia naukę rozlegle rozumianego prawa administracyjnego oraz naukę administracji. W sferze nauki prawa administracyjnego przedmiot kształcenia i badań obejmuje w szczególności tzw. część szczególną prawa administracyjnego, w tym regulacje materialno-prawne (zestawiane z unormowaniami procesowymi i ustrojowymi) składające się na prawo: osobowe, zagospodarowania przestrzennego, budowlane, wywłaszczeń, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, farmaceutyczne, bezpieczeństwa, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury, dostępu do informacji publicznych, przeciwdziałania patologii społecznej i wiele innych. Dużą uwagę przywiązujemy też do prawa administracyjnego ustrojowego, przede wszystkim prawa wyznaczającego status administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza samorządu terytorialnego. Zajmujemy się także problematyką teorii prawa administracyjnego: jej podstawami, kluczowymi instytucjami, tworzeniem aparatu pojęciowego i wykładnią. W zakresie nauki o administracji skupiamy się na budowie struktur administracji publicznej, problematyce kierowania i nadzoru, a także na innych kwestiach związanych z podejmowaniem decyzji w procesie administrowania. Nasza aktywność dydaktyczna i naukowa obejmuje ponadto zagadnienia prawa rolnego i szeroko ujmowaną tematykę prawnej ochrony środowiska.

ZAPROSZENIE NA SEMINARIA

Szanowni Studenci,

W roku akademickim 2023/24 Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji serdecznie zaprasza na seminaria licencjackie i magisterskie. Proponujemy nstępujące obszary tematyczne:

 • Prawo administracyjne (ustrojowe i materialne)
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo ochrony zdrowia


WYKAZ GRUP I PROWADZĄCYCH:

Prawo

 1. stacjonarne

III rok- konwersatorium metodyczne - 15 godz. semestr zimowy/15 godz. semestr letni – po 1 grupie na każdy semestr:

 • Dr hab. Monika Król, prof. UŁ
 • Dr Przemysław Wilczyński
 • Dr Maria Karcz-Kaczmarek

IV rok- seminarium magisterskie 30/30 (1 grupa na Katedrę -zapisy do prowadzącego – limit 20 osób)

 • Prof. dr hab. Piotr Korzeniowski /
  Dr hab. Monika Król, prof. UŁ/
  Dr Maria Karcz-Kaczmarek

V rok- seminarium magisterskie- 30/30

- kontynuacja:

- Dr hab. M. Król. prof. UŁ

- Dr Maria Karcz-Kaczmarek

2.wieczorowe

III rok- konwersatorium metodyczne 15 godz. semestr zimowy/15 godz. semestr letni – po 1 grupie na każdy semestr:

 • Dr hab. Monika Król, prof. UŁ
 • Dr Przemysław Wilczyński
 • Dr Maria Karcz-Kaczmarek

IV rok- seminarium magisterskie 30/30 ( 1 grupa na Katedrę -zapisy do prowadzącego – limit 20 osób)

 • Dr hab. Monika Król, prof. UŁ
  Dr Maria Kaczmarek

V rok- seminarium magisterskie- 30/30

- nie ma kontynuacji

3. zaoczne -

III rok- konwersatorium metodyczne 10 godz. semestr zimowy/10 godz. semestr letni – po 1 grupie na każdy semestr:

 • Dr hab. Monika Król, prof. UŁ
 • Dr Przemysław Wilczyński
 • Dr Maria Karcz-Kaczmarek

IV rok- seminarium magisterskie 20/20 (sobota 10.30-12.00)

 • Prof. dr hab. Zofia Duniewska /
  Dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka

V rok- seminarium magisterskie 20/20- grupy tylko z kontynuacji IV roku (sobota 10.30-12.00 albo wg ustaleń z grupą )

- nie ma kontynuacji

Administracja I stopnia

 1. stacjonarne

III rok- seminarium licencjackie- 30/30

 • Dr Rafał Budzisz
 • Dr Michał Ulasiewicz
 1. zaoczne (seminaria licencjackie uruchamiają tylko te katedry, które prowadzą zajęcia w toku studiów I stopnia)

III rok- seminarium licencjackie- 18/30 (sobota 10.30-12.00)

 • Dr Przemysław Wilczyński

Administracja II stopnia- 2-letnie

 1. stacjonarne –
 1. I rok- seminarium magisterskie – od roku akad. 2022/23 seminarium rozpoczyna się w semestrze letnim – 30 godz. ( zapisy do katedr – bez limitu)
 • Prof. dr hab. Zofia Duniewska /Dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
 • Dr Rafał Budzisz

Dr Rafał Budzisz

 1. II rok- seminarium magisterskie 30/30 (kontynuacja)
 • Prof. dr hab. Zofia Duniewska /
  Dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
 1. zaoczne -
 2. I rok- seminarium magisterskie- od roku akad. 2022/23 seminarium rozpoczyna się w semestrze letnim – 30 godz. – Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji może utworzyć 2 grupy:
 • Dr hab. Monika Król, prof. UŁ
 • Dr Renata Lewicka
 1. II rok-seminarium magisterskie 30/30 (niedziela 8.30-10.45) – tylko grupy z kontynuacji I roku
 • Dr hab. Monika Król, prof. UŁ
 • Dr Renata LewickaDane kontaktowe

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji

Skład osobowy

Lista jednostek