Centrum Zamówień Publiczynych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Opis zadań

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom zamówień publicznych i partnerstwa publiczno– prywatnego (PPP).

Celami Centrum jest m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych dotyczących zamówień publicznych i PPP w prawie polskim i w prawie europejskim,
  • prowadzenie prawnoporównawczych badań naukowych dotyczących zamówień publicznych i PPP w Polsce i na świecie,
  • przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo – badawczej,
  • opiniowanie projektów ustawodawczych dotyczących zamówień publicznych i PPP,
  • badanie efektywności uregulowań prawnych dotyczących zamówień publicznych i PPP,
  • współpraca zarówno z instytucjami zamawiającymi, jak i wykonawcami w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów stosowania zamówień publicznych i PPP,
  • opracowywanie tzw dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych i PPP,
  • opracowywanie branżowych i sektorowych raportów dotyczących zamówień publicznych i PPP,
  • prowadzenie odpłatnych szkoleń, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,
  • organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych

Dane kontaktowe

Centrum Zamówień Publiczynych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Skład osobowy

Nie znaleziono pracowników dla danej jednostki