Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a

Opis zadań

Powstałe we wrześniu 2007 roku Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a jest programową jednostką badawczą, która stanowi integralną część Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Centrum odwołuje się do ideowego i intelektualnego dziedzictwa autora „O demokracji w Ameryce”. Dziedzictwo to łączy dominujące dziś tradycje konserwatywną i liberalną z chrześcijańską wizją zachodniej tożsamości i republikańskim etosem obywatelskiej partycypacji. Wyprowadza refleksję polityczną, ustrojową i prawną z analizy konkretnych stosunków społecznych, unika natomiast konstruowania wszelkich apriorycznych, abstrakcyjnych, racjonalistycznych modeli życia publicznego. Postrzega podstawowe wartości współczesności jak wolność, równość, demokracja, rządy prawa, sprawność i skuteczność władzy państwowej, społeczeństwo obywatelskie czy samorządność jako dalekie od wzajemnej harmonii. Pozostawia zatem miejsce dla aksjologicznego sceptycyzmu, inspiruje ruch idei i nakazuje poznawczy obiektywizm. W swej działalności Centrum uznaje to dziedzictwo za ważne zarówno dla postaw obywatelskich, jak i wysiłków badawczych.

Więcej informacji o działalności Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a na stronie: https://www.tocqueville.pl/

Dane kontaktowe

Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-635-40-38 e-mail: www: https://www.tocqueville.pl/

Skład osobowy