Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa

Opis zadań

Zainteresowania badawcze

pracowników katedry.


Obecnie w Katedrze prowadzone są badania nad historią prawa publicznego i prywatnego

(od starożytności po prawo nowożytne).

Badania dotyczą parlamentaryzmu na Świecie, jak również ustroju

Polski przedrozbiorowej, m. in. funkcjonowania testamentu w prawie publicznym średniowiecznej

Polski, Rady Nieustającej, a także systemu penitencjarnego w Królestwie

Polskim, funkcjonowania sądownictwa i administracji powiatowej w XIX i XX w.

Równie intensywne prace badawcze dotyczą dawnego i nowożytnego

prawa prywatnego. W

zakresie prawa rzeczowego realizowany jest temat dotyczący przekształceń

własnościowych prowadzących od feudalizmu do kapitalizmu na ziemiach Królestwa

Polskiego. Prowadzone są również badania nad genezą prawa pracy, licytacją

administracyjną i sądową, funkcjonowaniem prawa prywatnego po wprowadzeniu

Kodeksu Napoleona (umowa kupna-sprzedaży

nieruchomości, praktyka testowania na terenie Królestwa Polskiego, prawo hipoteczne, prawo

małżeńskie, prawo rodzinne i opiekuńcze w

XIX w.


Terminy egzaminów dla studentów dr. Marcina Głuszaka.

Prawo wieczorowe:

Termin zerówkowy - 20 stycznia (sobota) godz. 16.00;

Termin I - 1-2 lutego (czwartek-piątek) godz. 16.00; 16-17 lutego (piątek-sobota) godz. 16.00;

Termin II poprawkowy - 23 lutego (piątek) godz. 16.00; 24 lutego (sobota) godz. 10.00.

Prawo zaoczne:

Termin zerówkowy - 20 stycznia (sobota) godz. 16.00;

Termin I - 1-2 lutego (czwartek-piątek) godz. 16.00; 16-17 lutego (piątek-sobota) godz. 16.00; 18 lutego (niedziela) godz. 10.00

Termin II poprawkowy - 23 lutego (piątek) godz. 16.00; 24-25 lutego (sobota-niedziela) godz. 10.00.

Poza terminem zerówkowym obowiązują zapisy przez USOS, (max liczba osób z danego kierunku na jeden termin - 20).

Dane kontaktowe

Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa

Skład osobowy

Lista jednostek