Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa

Opis zadań

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW KATEDRY

Wszystkie inne informacje dotyczące pracowników katedry (między innymi godziny dyżurów, terminy przeprowadzanych egzaminów, zmiany terminów zajęć, informacje dotyczące seminariów) znajdują się na podstronach poszczególnych pracowników.

Przedmiotem badań Katedry są zagadnienia z zakresu: 1. historia praw na starożytnym Bliskim Wschodzie;: 2. prawo Polski średniowiecznej; 3. status rodziny królewskiej XIV-XVIII w.; 4. skarbowość staropolska; 5. relacje władza ustawodawcza - władza wykonawcza XIX-XX w.; 6. historia ustroju Włoch, Hawajów i in. państw; 7. zagadnienia prawa wyborczego, samorządowego; 8. prawo rodzinne staropolskie i XIX w.; 9. historia notariatu;

Dane kontaktowe

Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa

  • Kopcińskiego 8/12 (Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa) pokój: 3.56 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-14 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/instytuty-katedry-zaklady/katedra-badan-nad-rozwojem-panstwa-i-prawa

Skład osobowy

Lista jednostek