PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Machut-Kowalczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Głównym zadaniem realizowanym przez adiunkta w naszej katedrze jest prowadzenie badań naukowych w zakresie historii polskiego prawa i administracji (kwerend archiwalnych i bibliotecznych). Wyniki badań są opracowywane i prezentowane na konferencjach i publikowane m.in. na łamach czasopism naukowych, prac monograficznych. Adiunkt opracowuje również m.in.materiały i pomoce dydaktyczne. Prowadzi również zajęcia objęte programem studiów.

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: jmachut@wpia.uni.lodz.pl

Dyżury

piątek: 10:00-11:30 26.04.2024 r. nie ma dyżuru.