PROFIL PRACOWNIKA: Anna Marciniak-Sikora

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny. Do zakresu obowiązków należy m. in. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu powszechnej historii państwa i prawa (ćwiczenia), konwersatorium metodycznego, prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, autorstwo i współautorstwo monografii oraz publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych.

Przedmiot zainteresowań naukowych obejmuje w szczególności tematykę historii państwa i prawa, prawa o notariacie, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa handlowego, aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

Do obowiązków organizacyjnych należy m. in. członkostwo w Radzie Wydziału, organizacja konferencji i innych form aktywności akademickiej, jak również pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych (np. opieka nad studentami w ramach olimpiady historycznoprawnej) oraz wykonywanie obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego.

ZAINTERESOWANIA

historia państwa i prawa, a w szczególności historia dawnego prawa prywatnego, notariat w XX w., historia prawa angielskiego, współczesne: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo handlowe, prawo o notariacie

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3103 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 17:30-18:30 pokój 3.103