PROFIL PRACOWNIKA: Maciej Rakowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania - wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń, w językach polskim i angielskim;

Kontakt ze studentami podczas dyżurów i w formie mailowej;

Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników (w szczególności w zakresie dziejów relacji pomiędzy legislatywą a egzekutywą, historii ustroju Włoch, Królestwa Hawajów oraz Fiume, prawa wyborczego i prawa samorządu terytorialnego);

Udział w konferencjach naukowych i prezentowanie na nich wyników prowadzonych badań;

Udział w pracach organów kolegialnych WPiA (Rady Wydziału i Komisji ds Stopni Naukowych).

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 18:00-18:45 Godzina zakończenia dyżuru ma charakter umowny. W czasie dyżuru zostaną przyjęci wszyscy Studenci, niezależnie od przekroczenia wyznaczonego czasu. Jeśli jednak do 18.15 nie będzie osób zainteresowanych dyżurem, zakończy się on wcześniej.