PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Wiśniewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


Wykonuję obowiązki pracownika naukowo-badawczego oraz wynikające z kierowania Katedrą Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa.

Prowadzę badania naukowe w oparciu o kwerendę archiwalną i biblioteczną w zakresie historii państwa i prawa polskiego, a także badania prawnoporównawcze. Wyniki badań przedstawiam na ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w publikacjach w czasopismach naukowych i monografiach.

Prowadzę wykłady z historii państwa i prawa polskiego, konwersatoria, konwersatoria metodyczne, ćwiczenia, seminaria magisterskie i licencjackie.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 (Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa) pokój: 3.56 90-232 Łódź

tel: 42-635-46-14

Dyżury

poniedziałek: 12:00-13:30 pok. 3.60