Europejskie Centrum Badań Ustrojowych

Opis zadań

Europejskie Centrum Badań Ustrojowych to interdyscyplinarna jednostka działająca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego stworzona przez prof. dr hab. Kazimierza Ujazdowskiego z grupą współpracowników. Trzy główne obszary badawcze Centrum to: konstytucjonalizm porównawczy, wyzwania dla współczesnych demokracji konstytucyjnych oraz problem umiędzynarodowienia porządku ustrojowego i prawnego państw europejskich. Podstawowe formy działalności Centrum to: animowanie i udział w międzynarodowych programach badawczych, międzynarodowe seminaria i konferencje naukowe oraz udział w europejskich konkursach grantowych. ECBU współpracuje z międzynarodowymi jednostkami badawczymi takimi jak: Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, Wydział Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego, Centrum Europejskie Wolnego Uniwersytetu w Brukseli.

W ramach projektu „ECBU Working Papers” Centrum tłumaczy na język polski i publikuje ciekawe artykuły naukowe wydane pierwotnie w języku angielskim oraz tłumaczy na język angielski najciekawsze polskie artykuły naukowe.

Dane kontaktowe

Europejskie Centrum Badań Ustrojowych

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 48-426-35-40 e-mail: www: www.wpia.uni.lodz.pl/ecbu

Skład osobowy