PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Kulesza

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dyrektor Centrum badawczego Lodz Cyber Hub, reprezentującego UŁ w European Security and Defence College. Członkini Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2018-2023). Uczestniczy w pracach Komitetu ONZ do opracowania kompleksowej międzynarodowej konwencji o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów przestępczych. Reprezentuje europejskich użytkowników Internetu w komitecie doradczym ICANN (At-Large Advisory Committee, od 2018). Ekspert europejsko-chińskiej grupy roboczej ds. stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni (EWG-IL) oraz chińsko-europejskiego dialogu nt. cyberbezpieczeństwa (Sino-European Cyber Dialogue; SECD). W latach 2010-2018 przewodniczyła Komitetowi ds. członkostwa Światowej sieci akademickiej ds. zarządzania internetem (GigaNet). W latach 2019-2022 przewodnicząca Rady Doradczej Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych (Global Forum on Cyber Expertise, GFCE). Członkini rad naukowych międzynarodowych studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa m.in. na St Thomas University (2019 - 2020) oraz na Uniwersytecie w Indianie (od 2018). Ekspertka badawczej grupy doradczej Światowej komisji ds. stabilności cyberprzestrzeni (Global Commission on the Stability of Cyberspace). Research fellow Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Recenzentka projektów badawczych Komisji Europejskiej, COST, FWO, DFF, FNP, FRSE i NAWA.

Jako dyrektor centrum badawczego Lodz Cyber Hub koordynuje współpracę UŁ z Europejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College, ESDC) oraz koordynuje realizację projektu "Enhancing Security Cooperation in and with Asia" (ESIWA). Koordynuje także projekt badawczy "Lodz Cyber Hub" (IDUB UŁ) i kieruje realizacją projektu "Global Human Rights Network" (COST CA19143) na UŁ. Jako wykonawca uczestniczy w projektach: "Protection System for large gatherings of People in Religious Sites" (ProSPeReS), "Integrated large sport facilities protection system supporting the CBRN security of mass events" (SAFE STADIUM). Na zlecenie Komisji Europejskiej i Rady Europy realizuje także projekty z zakresu sądowej ochrony praw człowieka w Internecie na Ukrainie (2014/2015), w Mołdawii (2016), Serbii (2019) i Rumunii (2020). Członkini Naukowego Komitetu Doradczego EUCyberDirect.

Członkini sieci naukowej ReNEUAL, Internet Society, Diplo Internet Governance Community, RIPE Cooperation WG, RIPE Accountability Task Force oraz ICANN EURALO. Polska sprawozdawczyni w projekcie World Intermediary Liability Map (WILMap) realizowanym przez Uniwersytet Stanforda. Recenzentka m.in. Data & Policy (CUP), European Journal of Law and Technology; Law, Innovation and Technology, Utrecht Journal of International and European Law.

Na UŁ prowadzi wykłady dla studentów rodzimego Wydziału oraz dla adeptów dziennikarstwa i informatyki, które włączone zostały do programu Cyber-European Cyber Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Platform. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i prawa nowych technologii, w tym pięciu monografii poświęconych prawu międzynarodowemu i prawu Internetu. Zainteresowania badawcze: cyberbezpieczeństwo, prawo nowych technologii, prawo mediów, prawo praw człowieka, należyta staranność. Opiekun naukowy SKN Prawa Nowych Technologii.

----

Na konsultacje zapraszam po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-78

e-mail: lch@wpia.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.61 90-232 Łódź