Katedra Fizyki Ciała Stałego

Opis zadań

Badania eksperymentalne i teoretyczne w dziedzinie fizyki ciała stałego, w szczególności badania:

  • układów o zredukowanej geometrii,
  • hybryd materiałów dwuwymiarowych,
  • topologicznych izolatorów 3D i 2D,
  • ultracienkich warstw wytworzonych metodami epitaksjalnymi z wiązek molekularnych.

Główne techniki badawcze to STM/STS, ARPES, LEED, XPS/AES, spektroskopia Ramana. Badania eksperymentalne mają wsparcie w obliczeniach teoretycznych prowadzonych metodami DFT/TB/QED oraz teorią LEED.

W ramach prac prowadzonych w KFCS badane są również rozcieńczone półprzewodniki magnetyczne i ogólne własności magnetyczne ciał stałych, teoria ogólna i modele porządku magnetycznego, warstwy i wielowarstwy magnetyczne, magnetyzm powierzchniowy, własności statyczne i dynamiczne, magnetyzm struktur amorficznych i stopów.

Dane kontaktowe

Katedra Fizyki Ciała Stałego

  • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-56-87 e-mail: www: http://www.wfis.uni.lodz.pl/kfcs/

Skład osobowy

Lista jednostek