PROFIL PRACOWNIKA: Witold Kozłowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie pracowni mikroprocesorowej.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac inżynierskich z zakresu programowania mikrokontrolerów.

BIOGRAM

1987 – 1992 Technikum Elektroniczne im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

Uzyskanie dyplomu technika elektronika w zakresie telekomunikacji.

1992 – 2002 Uniwersytet Łódzki, Katedrze Fizyki Ciała Stałego – studia magisterskie i doktoranckie

  • Praca magisterska: „Badanie obrazu oddziaływań nieelastycznych tunelujących elektronów na powierzchni wysokozorientowanego grafitu pyrolitycznego”
  • Pracadoktorska: „Spektroskopiatunelowa w badaniach powierzchni” wykonany pod kierownictwem drahab. WielisławaOlejniczaka.

2017 Uniwersytet Łódzki w Łodzi – uzyskanie stopnia dr hab.

  • Rozprawa naukowa wykonana w Katedrze Fizyki Ciała Stałego UŁ: "Badania struktur morfologicznej i magnetycznejdomenowej nanokrystalicznych warstw kobaltu"

ZAINTERESOWANIA

Wieloletni pracownik Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Ekspert w dziedzinie fizyki powierzchni i fizyki nanostruktur oraz nanotechnologii. Prowadzi badania dotyczące właściwości powierzchni zaawansowanych materiałów (np. cienkich warstw Co), właściwości nanostruktur(np. nanorurki węglowe, grafen) oraz procesów wzrostu nanostruktur metalicznych. Posiada szerokie doświadczenie w metodach mikroskopowych i spektroskopowych badania powierzchni materiałów.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 12:00-14:00