Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych

Opis zadań

Zakres działalności:

 • Badanie grafenu i oddziaływania grafen-metal za pomocą mikroskopii i spektroskopii tunelowej.
 • Badanie grafenu w zastosowaniu do nadruku elastycznej elektroniki.
 • Badania procesu przełączania rezystywnego w tlenku grafenu.
 • Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badań cienkich warstw krystalicznych i amorficznych oraz ich powierzchni. Transmisyjna mikroskopia elektronowa, w tym mikroskopia Lorentza.
 • Badania powierzchni w skali atomowej. Skaningowa mikroskopia tunelowa, mikroskopia sił atomowych i magnetycznych, spektroskopia tunelowa.
 • Zastosowanie kanałowania i wstecznego rozpraszania lekkich jonów o średnich energiach w badaniach powierzchni i warstw przypowierzchniowych.
 • Fizykochemiczne badania ciał stałych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej.


Badania:

 • Badania powierzchni wysoko zorientowanego grafitu pyrolitycznego (HOPG) i nanorurek weglowych
  • Badania powierzchni wysoko zorientowanego grafitu pyrolitycznego (HOPG) - powierzchnia trawiona i nietrawiona, struktura elektronowa zakończeń zigzag/armchair
  • Badania morfologii i struktury elektronowej nanorurek węglowych
  • Badania morfologii i struktury elektronowej warstw grafitowych na podłożach metalicznych
 • Badania tlenków metali przejściowych
  • Badania struktury elektronowej powierzchni TiO2(110)/(100)/(001)
  • Badania topografii i struktury elektronowej warstw NiMn2O4 na podłożu Si(001)
  • Wstępne etapy utleniania stopów
  • Nanomodyfikacje powierzchni TiO2
 • Badania molekuł i samoorganizacji
  • Badanie efektów ładunkowych i samoorganizacji molekuł
  • Poszukiwania molekuł do zapisu informacji
 • Projektowanie nowych skaningowych mikroskopów sondujących
 • Nanocząstki metaliczne - charakteryzacja oraz badanie właściwości fizycznych nanocząstek metalicznych


Dydaktyka - prowadzone zajęcia i pracownie:

 • Wykład specjalizacyjny (fizyka)
 • Wykład monograficzny (fizyka)
 • Wykład specjalizacyjny Mikroskopia AFM / STM (fizyka)
 • Wykład specjalizacyjny (fizyka, studia doktoranckie)
 • Wykład Wstęp do Nanotechnologii (informatyka)
 • Pracownia AFM / STM (fizyka)
 • II Pracownia Fizyczna (fizyka)
 • Pracownia Specjalistyczna Fizyki Ciała Stałego
 • Wykład Wstęp do elektroniki współczesnej
 • Wykład Modularne Systemy Cyfrowe (informatyka)
 • Pracownia Elektroniczna i Telekomunikacji
 • Laboratorium z systemów wbudowanych
 • Projekt (Mikroprocesory)
 • Laboratorium informatyczne - Programowanie niskiego poziomu
 • Pracownia specjalistyczna Modularne Systemy Cyfrowe (informatyka)

Dane kontaktowe

Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych

 • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-56-87

Skład osobowy