PROFIL PRACOWNIKA: Maciej Ślot

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Doktorant w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Obecnie zajmuję się zagadnieniami związanymi ze spektroskopią dielektryczną i jej potencjalnym zastosowaniem w diagnostyce kardiologicznej.

Pracownik naukowo- dydaktyczny

BIOGRAM

Absolwent studiów I stopnia prowadzonych przez International Faculty of Engineering (Politechnika Łódzka) - kierunek Technical Physics oraz studiów II stopnia (Fizyka w ramach MISMP) na Uniwersytecie Łódzkim. W 2017 roku byłem zaangażowany w projekt prowadzony przez Saxion University of Applied Sciences w Holandii, którego celem jest stworzenie sensora optycznego nowej generacji przeznaczonego dla diabetyków, pozwalającego na monitoring metabolizmu bez inwazyjnych metod poboru próbek.

W latach 2017-2019 pracowałem (jako stypendysta) w projekcie „Evolution of gene regulation as a stochastic process: Savageau’s demand theory, cost of regulation and noise” prowadzonym przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (w zespole Chemii Biofizycznej).

Od roku akademickiego 2020/21 jestem doktorantem w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. W 2021 zostałem laureatem konkursu grantowego Inkubator Innowacyjności 4.0


ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: biofizyka, promieniowanie mikrofalowe, optyka falowa, spektroskopia dielektryczna.

Zainteresowania inżynierskie: budowa prototypów z wykorzystaniem płytek Arduino oraz druk 3D (staram się projektować i drukować każdy możliwy element laboratoryjny. Współpracuję również z Polskimi producentami filamentów co pozwala mi orientować się na bieżąco w trendach związnych z tą technologią).

Bardzo lubię udzielać się w popularyzacji nauk ścisłych czego efektem jest przykładowo wyróżnienie w konkursie popularyzatorskim mBanku za projekt "Polska szkoła całkowania - Stanisław Ulam i faceci w rajtuzach". Od 2016 roku prowadzę warsztaty dla młodzieży podczas których skupiam się na praktycznych zastosowaniach fizyki w codziennej rzeczywistości i technologiach. Wielokrotnie brałem udział w audycjach radiowych poświęconych fizyce. W 2022 roku uczestniczyłem jako ekspert w dyskusji zorganizowanej przez Galerię Narodową Zachęta w ramach wydarzenie towarzyszącego wystawie Moving things Marty Krześlak.

OSIĄGNIECIA

Laureat licznych stypendiów o zasięgu lokalnym i krajowym m.in.: stypendium badawczego Instytutu Chemii Fizycznej PAN, „100 na 100” czy Santander Universidades. Od 2021 roku kieruje grantem „Badanie przenikalności dielektrycznej płynu przesiękowego”

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 90-237 Łodź

Pomorska 149/153 pokój: 501 90-236 Łódź