Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Opis zadań

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ (https://www.uni.lodz.pl/sdnsip/) prowadzi kształcenie doktorantów w następujących dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, matematyka oraz nauki o Ziemi i środowisku. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa cztery lata .

Program kształcenia stwarza doktorantowi możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy i rozwój osobisty. Absolwent Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ posiada wysoce specjalistyczne wykształcenie i jest przygotowany do podjęcia pracy naukowej w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych oraz dydaktycznej w ośrodkach akademickich.

Dane kontaktowe

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-23 e-mail: www: https://www.uni.lodz.pl/sdnsip

Skład osobowy