Katedra Finansów Publicznych

Opis zadań

Katedra Finansów Publicznych zajmuje się problemami szeroko rozumianych finansów sektora nierynkowego, spektrum zainteresowań poszczególnych pracowników jest szerokie i obejmuje, między innymi: finanse samorządu terytorialnego, finanse ochrony zdrowia, ekonomikę i finansowanie kultury, zarządzanie podatkami i politykę fiskalną. Pracownicy katedry zajmują się również problemami demograficznymi, różnorodnymi aspektami rachunkowości i prawa podatkowego (badania interdyscypinarne). Obok działalności naukowo-badawczej pracownicy prowadzą działalność dydaktyczną, w oparciu o badania naukowe, ale również doświadczenia w praktyce gospodarczej i administracji publicznej.

Najważniejsze projekty realizowane w KFP:

Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, pt.: System finansowania samorządu terytorialnego a kreowanie i utrwalanie iluzji fiskalnych. Komplementarność metod jakościowych i ilościowych. Nr 2014/13/B/HS4/00162 ( dr hab. B. Guziejewska, termin realizacji 18.02.2015-17.02.2017)

Projekt naukowy realizowany w Brukseli, pt.: Przyczyny i konsekwencje nieefektywności decentralizacji fiskalnej, projekt współfinansowany przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ (dr hab. B. Guziejewska, termin realizacji wrzesień-październik/2017)

"Wielokryterialna ocena efektywności funkcjonowania szpitali publicznych w Polsce oraz identyfikacja czynników powodujących ich zadłużanie się", UMO-2016/23/N/HS4/03410; instytucja przyznająca / finansująca projekt: NCN Preludium (dr. K. Miszczyńska)

2016 - Ocena efektywności technicznej instytucji kultury funkcjonujących w strukturach samorządów terytorialnych w Polsce (projekty młodych naukowców, dr A Suchecki)

2017 - Nieparametryczna metoda DEA (Data Envelopment Analysis) i jej zastosowanie w procesach pomiaru i ocenie efektywności technicznej samorządowych instytucji kultury w Polsce. (projekty młodych naukowców, dr A. Suchecki)

2018 - Pomiar i ocena efektywności technicznej teatrów publicznych w Polsce z zastosowaniem nieparametrycznej metody DEA (projekty młodych naukowców, dr A. Suchecki)

2019 - Wydatki na pomoc społeczną a poziom konsumpcji dóbr kultury (projekty młodych naukowców, dr A. Suchecki)

2020 - Determinanty samooceny stanu zdrowia mieszkańców krajów Unii Europejskiej w latach 2010-2018 (projekty młodych naukowców finansowane z rezerwy Dziekana Ek-Soc, dr K. Miszczyńska)

2021 - Wpływ stanu zdrowia na wydajność pracy w Polsce (projekty młodych naukowców finansowane z rezerwy Dziekana Ek-Soc, dr K. Miszczyńska)

Dane kontaktowe

Katedra Finansów Publicznych

  • Rewolucji 1905r 39 Łódź 90-214 Łódź
tel: 42-635-53-40 e-mail: www: www.if.uni.lodz.pl

Skład osobowy