Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Opis zadań

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką pozawydziałową, realizującą obligatoryjne zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego.

Oferta Studium obejmuje 19 dyscyplin sportowych, w tym prozdrowotne formy aktywności ruchowej dla studentów z niepełnosprawnościami oraz grupy dla studentów anglojęzycznych.

Ponadto SWFiS zajmuje się organizacją i prowadzeniem zajęć specjalistycznych dla kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Pedagogika Sportu.

Ściśle współpracuje z Klubem Uczelnianym AZS UŁ prowadząc treningi w sekcjach sportowych, które przygotowują studentów – sportowców do startów w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz w Akademickich Mistrzostwach Województwa Łódzkiego.

SWFiS jest organizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, m.in. Sportowych Juwenaliów oraz Sportowych Piątków.

Współpracując z Klubem Sportowym AZS Łódź SWFiS wspiera rozwój kariery naukowej i sportowej.

Kadra SWFiS UŁ to nauczyciele akademiccy i trenerzy wysokiej klasy w dyscyplinach olimpijskich.

Dane kontaktowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  • Styrska 5 91-403 Łódź
tel: 42-665-51-89 e-mail: www: www.swfis.uni.lodz.pl

Skład osobowy