Wydział Zarządzania

Opis zadań

Wydział Zarządzania jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Prace naukowo-badawcze realizowane przez pracowników Wydziału Zarządzania skupiają się wokół zagadnienia określonego terminem "Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy". Taki wybór specjalizacji podyktowany jest obliczem współczesnego biznesu, kształtowanym przez rosnącą rolę informacji i wiedzy, czyli kapitału intelektualnego. Działalność badawcza pracowników ukierunkowana jest głównie na takie zagadnienia, jak: modele i systemy zarządzania organizacją, zarządzanie strategiczne i marketingowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorczość, innowacyjność. Problematyka naukowo-badawcza Wydziału wiąże się także z zarządzaniem finansami oraz rachunkowością i dostosowaniem jej metod do potrzeb zarządzania organizacją.

W ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości pracownicy Wydziału reprezentują następujące subdyscypliny:

  • zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość,
  • marketing, logistyka, zarządzanie finansami i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie organizacjami biznesowymi, zarządzanie publiczne

Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych projektach naukowo-badawczych oraz projektach zakończonych są zamieszczone na stronie www.

Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwijają także najwyżej cenione umiejętności na rynku pracy – analitycznego myślenia, szybkiego uczenia się i samodzielności. Istotnym elementem kształcenia jest wyposażenie studentów w pakiet umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Wydział Zarządzania w zakresie certyfikacji kierunków studiów współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, w tym: ACCA, IACBE, IPMA, CIMA, ELA.

Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, Wydział prowadzi nie tylko studia I i II stopnia, ale także studia podyplomowe, a ponadto z powodzeniem realizuje szkolenia rozwijające kompetencje biznesowe z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości, w tym m.in.: Polsko-Amerykański Program Studiów MBA, studium menedżerskie „Zarządzanie Projektami”, studium menedżerskie „Mini MBA” oraz warsztaty specjalistyczne. W naszej ofercie znajdują się bezpłatne webinaria prowadzone przez pracowników, absolwentów i współpracujących z nami praktyków biznesowych.

Wydział Zarządzania jest otwarty na potrzeby otoczenia. Wspieramy przedsiębiorców i sektor publiczny naszym doświadczeniem naukowym. Pracownicy Wydziału doradzają instytucjom podlegającym władzom samorządowym i centralnym, współtworzą polskie regulacje prawne oraz współpracują z organizacjami branżowymi. Pracownicy realizują ponadto różnorodne inicjatywy w tym kierowane do młodzieży (np. Akademia Młodego Ekonomisty, lekcje tematyczne dla szkół) oraz występują na konferencjach naukowych i branżowych (np. Europejskie Forum Gospodarcze, Noc Innowacji odbywająca się w ramach Festiwalu Cyfryzacji). Eksperci Wydziału dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem udzielając mediom ogólnopolskim, specjalistycznym i lokalnym wsparcia w zakresie komentarzy, opinii i prognoz branżowych.

Zapraszamy do śledzenia informacji o naszych działaniach i wydarzeniach: http://www.wz.uni.lodz.pl

Dane kontaktowe

Wydział Zarządzania

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-51-22 e-mail: www: www.wz.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek