PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Bogołębska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Pracownik naukowo - dydaktyczny.

2. Prowadzone przedmioty: podstawy finansów, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy działalności biznesowej, zaawansowane zarządzanie finansami - studia przypadków.

3. Przygotowywanie projektów z obszaru praktyki biznesowej (PARP, COP, NCBiR).

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

-fundusze unijne

-polityka dywidend

-działalność biznesowa

-finanse spółek akcyjnych

-analiza finansowa

KONTAKT I DYŻURY

tel: 796-660-434

Matejki 22/26 pokój: 363 90-237 Łódź

Dyżury

środa: 15:45-16:45 P. 363