Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Opis zadań

Obszary badań naukowych:

  • Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem oceny projektów rozwojowych oraz zdolności kontynuowania działalności przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie procesem finansowania przedsiębiorstwa, w tym wykorzystanie niestandardowych instrumentów finansowych i alternatywnych modeli finansowania.
  • Strategie inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw w warunkach umiędzynarodowienia ich działalności.
  • Zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa oraz finansowania procesu innowacyjnego.
  • Analiza specyficznych rodzajów przedsiębiorstw - firm rodzinnych, gospodarstw rolnych – w aspekcie procesu zarządzania finansami i aktywności innowacyjnej.

Dane kontaktowe

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

  • Matejki 22/26 (Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa) pokój: 346, 344 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-32 e-mail: www: http://kzfp.wz.uni.lodz.pl

Skład osobowy