PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Kopczyński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.BIOGRAM

Prowadzę zajęcia z zakresu finansów i analizy finansowej.


ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zagadnienia związane z prognozowaniem upadłości przedsiębiorstw.

OSIĄGNIĘCIA

2015 - Nagroda I stopnia imienia profesora Stanisława Skrzywana za najlepszą pracę doktorską z dziedziny Rachunkowości (XLVI konkurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z rachunkowości).

2006 – medal "Za chlubne studia", napisana przeze mnie praca magisterska pt. “Analiza procesów upadłościowych przedsiębiorstw” została uznana za najlepszą pracę magisterska obronioną na Wydziale Zarządzania UŁ w 2005 roku i nagrodzona przez Klub 500, organizację skupiającą największe polskie przedsiębiorstwa.

KONTAKT I DYŻURY

telefon służbowy do pokoju 354: 42-635-62-95

Matejki 22/26 (Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa) pokój: 354 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 14:50-15:50 21 02