PROFIL PRACOWNIKA: Jakub Marszałek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Doktor habilitowany ekonomii w dyscyplinie finansów, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 roku pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego posiadający bogate doświadczenie z zakresu doradztwa biznesowego i komercjalizacji innowacji. Wieloletni współpracownik WYG PSDB, Centrum Innowacji – Akceleratora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Mazowieckiej Akademii Firm Rodzinnych Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 90 publikacji naukowych z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rynków kapitałowych i zarządzania rozwojem firmy. Współautor kilkunastu ekspertyz z zakresu finansów i analizy gospodarczej przygotowanych dla potrzeb inkubatorów przedsiębiorczości, jednostek samorządowych i ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

  • Fuzje i przejęcia - aspekty strategiczne i finansowe
  • Teoria integracji gospodarczej przedsiębiorstw
  • Finansowanie innowacji
  • Hybrydowe instrumenty finansowe
  • Finanse i strategie finansowe przedsiębiorstwa
  • Bankowość i zarządzanie strategiczne w bankach

Zainteresowania dydaktyczne:

  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Ocena projektów rozwojowych przedsiębiorstw
  • Finanse międzynarodowe
  • Symulacje gospodarcze

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 (Wydział Zarządzania) 90-237 Łódź

Matejki 22/26 (Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa) pokój: 346, 344 90-237 Łódź

Matejki 22/26 (Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa) pokój: 356 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 13:00-14:00 Możliwy także kontakt online w innych terminach.