PROFIL PRACOWNIKA: Anna Jurga-Kornecka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Bieżąca obsługa trzech sekretariatów: Katedry Logistyki, Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa, Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

2. Obsługa administracyjno-biurowa

3. Obsługa organizacyjno-techniczna

4. Obsługa finansowa

5. Prowadzenie ewidencji prac naukowo-badawczych i publikacji pracowników

6. Prace związane z aktywnością naukową i badawczą pracowników Katedr

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-52-22

Matejki 22/26 (Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa) pokój: 346, 344 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-15:00
wtorek: 09:00-15:00
środa: 09:00-15:00
czwartek: 09:00-15:00
piątek: 09:00-15:00 komtakt mailowy