PROFIL PRACOWNIKA: Damian Kaźmierczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

BIOGRAM

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki i pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania UŁ. Jest autorem dwóch monografii i kilkunastu artykułów naukowych na temat obligacji zamiennych w finansowaniu przedsiębiorstw. W 2016 r. został laureatem konkursu o nagrodę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego pt. "Determinanty emisji obligacji zamiennych z opcją przedterminowego wykupu długu". Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego STRATOLOG.

Od lutego 2018 r. pełni funkcję Głównego Ekonomisty w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB): największej krajowej organizacji branżowej integrującej firmy i kluczowych interesariuszy polskiego sektora budownictwa. Jest komentatorem i ekspertem rynku budowlanego w ogólnopolskich mediach oraz autorem licznych analiz i ekspertyz na temat sektora budownictwa.

Od września 2022 r. jest Ekspertem Ekonomicznym w DLA Piper Poland: polskiego biura globalnej kancelarii prawnej DLA Piper.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

- finanse przedsiębiorstw

- restrukturyzacja przedsiębiorstw

- hybrydowe instrumenty finansowe

- rynek kapitałowy

- bankowość

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 (Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa) pokój: 363 90-237 Łódź