PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Starzyńska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo - dydaktyczny na Wydziale Zarządzania.

Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Metody ilościowe,
 • Metody ilościowe w biznesie,
 • Finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich,
 • Zarządzanie finansami osobistymi,
 • Narzędzia statystyczne i ekonometryczne w biznesie,
 • Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics,
 • Seminaria licencjackie i magisterskie.

BIOGRAM

Pracownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiebiorstwa od roku 2008. Stopień doktora nauk ekonomicznych z zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w roku 2009, za pracę pt. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność sektorów gospodarki i przedsiebiorstw kraju goszczącego na przykładzie Polski". Autorka i współautorka 67 publikacji naukowych, w tym 21 dotyczących problematyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw
 • działalność innowacyjna przedsiębiorstw
 • finansowanie działalności innowacyjnej
 • współpraca nauki i biznesu w zakresie działaności innowacyjnej

OSIĄGNIĘCIA

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna, stopnia trzeciego za książkę pt. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiebiorstw przemysłowych w Polsce" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa, za najlepszy podręcznik akademicki w 2016 r. za książkę pt. "Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-52-45

Matejki 22/26 (Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa) pokój: 360 90-237 Łódź

Dyżury

piątek: 11:30-13:00 pok. 360 w budynku WZ