PROFIL PRACOWNIKA: Marta Baraniak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
  • Podstawy finansów,
  • Wprowadzenie do finansów i rachunkowości,
  • Finanse przedsiębiorstw,
  • Zaawansowane zarządzanie finansami - studia przypadków
 • Opiekun SKN Stratolog
 • Kierownik projektu NCN Miniatura 6 pn. "Efektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w kontekście rozdrobnienia polskiego rolnictwa - badanie pilotażowe"


BIOGRAM

Autorka kilkunastu artykułów i 2 monografii z zakresu zarządzania finansami gospodarstw rolnych oraz działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. W 2019 roku uzyskała stopień doktora za pracę pt. "Finansowanie działalności innowacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych województwa łódzkiego". W 2020 roku doktorat został opublikowany w formie monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.

Zrealizowane projekty:

2018-2019: "Inwestycje rzeczowe a dyfuzja innowacji procesowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych" - finansowany z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców.

2017: "Pomiar rozwoju gospodarstw rolnych w przekroju źródeł finansowania działalności inwestycyjnej" - finansowany z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców.

Certfikaty:

2020: Project „Master of Didactics”: Preparatory work and study visit: about 40 hours of teaching, learning, and assessment activities, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ghent University, Belgium.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • konwersja konwencjonalnej działalności rolniczej na ekologiczną,
 • efektywność ekonomiczna ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstw rolnych,
 • finansowanie gospodarstw rolnych (w tym alternatywne modele finansowania),
 • działalność innowacyjna (również finansowanie procesu innowacyjnego),
 • współpraca nauki z rolnictwem.

Zainteresowania dydaktyczne:

 • grywalizacja,
 • blended learning.

OSIĄGNIĘCIA

 • 2022: Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna stopnia pierwszego) za osiągnięcia dydaktyczne.
 • 2021: Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę pt. "Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego", Wyd. UŁ, Łódź 2020.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-52-45

Dyżury

środa: 10:30-11:15 Od 1/03/2023
czwartek: 15:00-15:45 Od 2/03/2023
niedziela: 17:00-17:45 26/03/2023; 16/04/2023 w godz. 14:20-15:05; 23/04/2023 w godz. 12:35 - 13:20