PROFIL PRACOWNIKA: Jakub Brzeziński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność dydaktyczna

  • Prowadzenie zajęć ogólnowydziałowych oraz w ramach kierunków Logistyka oraz Logistyka w biznesie. Prowadzone zajęcia: Międzynarodowe standardy Organizacyjne, Transport i Spedycja, Zakupy, Logistyka miejska i ekologistyka, Logistyka w sieciach usługowych, Rozwój umiejętności profesjonalnych.

Działalność naukowa

  • Członek zespołu w projekcie NEXTLOG - Building Next Generation Competencies for Logisticians and Supply Chain Managers realizowanym w ramach programu Erasmus+
  • Członek zespołu w projekcie SIMBIO - New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics realizowanym w ramach programu Trans-Atlantic Platform

Działalność organizacyjna

  • Realizacja powierzonych prac organizacyjnych i administracyjnych.
  • Opieka nad grupami studenckimi I roku na kierunku Logistyka.

BIOGRAM

Pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ.

Absolwent kierunku Logistyka ze specjalnością Zarządzanie łańcuchem dostaw na Wydziale Zarządzania. Ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowe studia "Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym" na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obronił rozprawę doktorską pt. "Rola zarządzania kontraktami w rozwoju relacji z dostawcami".

Z Wydziałem Zarządzania jest związany od 2010 roku - jako student (2010-2015), doktorant (2015-2019) oraz pracownik naukowo-dydaktyczny (od 2017).

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: zarządzanie kontraktami, procesy zakupowe, prawo umów, relacje w łańcuchu dostaw, nowoczesne technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

OSIĄGNIECIA

Projekty:

  • 2023 - Realizacja zagranicznego stażu naukowego w ramach programu „Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain”; instytucja przyjmująca: Regather Limited (Sheffield, Wielka Brytania); czas realizacji: 06-02.2023-18.02.2023; 09.08.2023-25.08.2023
  • 2020 – 2023 członek zespołu w projekcie SIMBIO - New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics realizowanym w ramach programu Trans-Atlantic Platform
  • 2019 – 2022 – członek zespołu w projekcie NEXTLOG - Building Next Generation Competencies for Logisticians and Supply Chain Managers realizowanym w ramach programu Erasmus+
  • 2018 – 2019 - realizacja projektu w ramach dotacji celowej MNiSZW na realizację zadania badawczego w ramach badań naukowychlub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania UŁ, zadanie badawcze zakończone: Zarządzanie kontraktami w procesie zakupowym.
  • 2016 – 2017 – realizacja projektu w ramach dotacji celowej MNiSZW na realizację zadania badawczego w ramach badań naukowychlub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania UŁ, zadanie badawcze zakończone: Budowanie relacji partnerskich z dostawcami.

Konferencje:

L.p.

Autor referatu

Tytuł wygłoszonego referatu

Nazwa konferencji

Organizator, miejsce i rok konferencji

1

Jakub Brzeziński, Grażyna Kędzia, Barbara Ocicka

Drivers and Enablers of Evolutionary Transition of Food Bio-packaging Market for Circularity: A Multilevel perspective

The Baltic University Programme Symposium 2021

Baltic University, online, 2021

2

Jakub Brzeziński, T. Bartosz Kalinowski, Marta Raźniewska, Adrianna Toboła

Implementing Digital, Intelligent and Sustainable Logistics (DISL) to SMEs and Large Companies – Identification and Significance of Drivers and Barriers

WSL Forum 2022 – IX International Scientific Conference on Logistics

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań, 2022

3

Jakub Brzeziński, T. Bartosz Kalinowski, Marta Raźniewska, Michał Adamczak

The Influence of Managerial, Digital, Relational and Behavioural Skills on the Perception of Barriers and Drivers of Implementing Digital, Intelligent and Sustainable Logistics

WSL Forum 2022 – IX International Scientific Conference on Logistics

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań, 2022

4

Jakub Brzeziński, Barbara Ocicka, Aneta Pluta-Zaremba

Rozwój niszy rynkowej poprzez innowacje społeczne na przykładzie polskiego rynku bioopakowań

VII Konferencja Naukowo-Gospodarcza “Odpowiedzialne łańcuchy dostaw”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 2022

5

Jakub Brzeziński, Beata Wieteska-Rosiak, Barbara Ocicka, Jolanta Turek, Aneta Pluta-Zaremba

Stakeholder symbiosis for the circular bio-packaging supply chain management

The Baltic University Programme Symposium 2022

Baltic University, online, 2022

6

Jakub Brzezinski, T. Bartosz Kalinowski, Marta Raźniewska

NEXTLOG – Kompetencje dla zrównoważonej, inteligentnej i cyfrowej logistyki

VII Konferencja Naukowo-Gospodarcza “Odpowiedzialne łańcuchy dostaw”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 2022

7

Jakub Brzeziński, Aneta Pluta-Zaremba

Wyzwania dla zamknięcia obiegu opakowań kompostowalnych w gospodarce: perspektywa interesariuszy rynku bioopakowań w Polsce

Odpowiedzialne łańcuchy dostaw – transformacja w obliczu współczesnych wyzwań

Uniwersytet Łódzki, online, 2021

8

Jakub Brzeziński,
Barbara Ocicka

Rola wież kontroli w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw

4th International Conference ‘Logistics Systems in Economy – IT Solutions’

Uniwersytet Zielonogórski,
Zielona Góra 2016

9

Jakub Brzeziński,
Barbara Ocicka

Zarządzanie łańcuchami dostaw sterowanymi popytem z wykorzystaniem technologii mobilnych

Zarządzanie łańcuchem dostaw – w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej

Katedra Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015

10

Jakub Brzeziński,
Barbara Ocicka

Role of Logistics providers in resilient supply chains

WSL Forum 2015

Wyższa Szkoła Logistyki,
Poznań 2015

11

Jakub Brzeziński

Ograniczanie ryzyka w międzynarodowym obrocie towarowyminicjatywa AEO

III Łódzka Konferencja Logistyczna – Odpowiedzialność w logistyce

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Łódź 2015

12

Jakub Brzeziński,
Katarzyna Bednarek

Determinanty konkurencyjności miasta
i regionu na przykładzie Wielkopolski

II Łódzka Konferencja Logistyczna – Procesy logistyczne w sektorze publicznym

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Łódź 2014

Publikacje:

1. Brzeziński J.: Zarządzanie kontraktami w procesie zakupowym, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 29, 2018, s. 207-216.

2. Brzeziński J.: Foundations for contract management in the purchasing process, Problemy Jakości, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., nr 12, 2020, s. 2-6, DOI:10.15199/46.2020.12.1.

3. Brzeziński J.: Mobilny potencjał Inteligentnego Systemu Transportowego firmy Sprint S.A. w Łodzi, W: Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / Ocicka Barbara (red.), 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-8-3011-8950-1, s. 181-204.

4. Brzeziński J.: How the blockchain technology is changing supply chains, Problemy Jakości, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 1, nr 12, 2020, s. 17-21, DOI:10.15199/46.2020.12.3.

5. Brzeziński J.: Zastosowanie technologii blockchain w łańcuchach dostaw, W: Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / Brzeziński Jakub, Rudnicka-Reichel Agata (red.), 2020, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-8-3822-0312-7, s. 9-20, DOI:10.18778/8220-312-7.02.

6. Brzeziński J.: Zarządzanie informacjami jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcucha dostaw w kontekście koncepcji Big Data, W: Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku / Ocicka Barbara, Zięba Magda (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8088-496-0.

7. Brzeziński J., Ocicka B.: Rola wież kontroli w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk, vol. 17, nr 2, 2016, s. 7-19.

8. Brzeziński J., Ocicka B.: Zarządzanie łańcuchami dostaw sterowanymi popytem z wykorzystaniem technologii mobilnych, W: Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku / Cichosz Marzenna, Nowicka Katarzyna, Pluta-Zaręba Aneta (red.), 2016, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN 978-8-3803-0135-1.

9. Brzeziński J., Gwiaździński E.: Wearable Devices in digital society: Recognition, use of and readiness for use by young consumers, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, vol. 48, nr 4, 2020, s. 13-25, DOI:10.25944/znmwse.2020.04.1325.

10. Ocicka B., Brzeziński J.: Role of logistics providers in resilient supply chains, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 3, 2015, s. 5605-5608.

11. Brzeziński J., Ocicka B.: Rozwój technologii mobilnych na rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych na przykładzie działalności DHL Parcel Polska, W: Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw / Ocicka Barbara (red.), 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-8-3011-8950-1, s. 162-180.

12. Brzeziński J., Rudnicka-Reichel A.: Proces zakupów na rynku B2B, ukierunkowany na zrównoważony rozwój Rola wytycznych ISO 20400, W: Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach / Sońta-Drączkowska Ewa, Bednarska-Wnuk Izabela (red.), 2020, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-8-3822-0331-8, s. 25-35.

13. Brzeziński J., Rudnicka-Reichel A.: (red.)Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, 2020, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-8-3822-0312-7, [978-8-3822-0313-4], 258.

14. Brzeziński J., Ocicka B., Mierzejewska W.: Creating supply chain resilience during and post-COVID-19 outbreak: the organizational ambidexterity perspective, Decision : Official Journal of Indian Institute of Management Calcutta, Springer Nature, vol. 49, nr 1, 2022, s. 129-151, DOI:10.1007/s40622-022-00309-w.

15. Ocicka B., Kędzia G., Brzeziński J.: State of the art and future scenarios for bio-packaging market transition: evidence from Poland, International Journal of Emerging Markets, 2023, s. 1-22, DOI:10.1108/IJOEM-10-2022-1614.

16. Kalinowski T., Raźniewska M., Brzeziński J., Adamczak M.: The Influence of Managerial, Digital, Relational and Behavioural Skills on the Perception of Barriers and Drivers of Implementing Digital Intelligent and Sustainable Logistics, European Research Studies Journal, University of Piraeus, International Strategic Management Association, vol. 25, nr 2, 2022, s. 184-193, DOI:10.35808/ersj/2952.

17. Brzeziński J., Raźniewska M., Kalinowski T., Tobola A.: Implementing Digital, Intelligent and Sustainable Logistics (DISL) to SMEs and Large Companies - Identification and Significance of Drivers and Barriers, European Research Studies Journal, University of Piraeus, International Strategic Management Association, nr 2, 2022, s. 149-159, DOI:10.35808/ersj/2944.

18. Brzeziński J., Ocicka B., Pluta-Zaremba A., Turek J., Wieteska-Rosiak B.: Potential solutions dedicated to development of the bio-packaging market in Poland - SIMBIO project research findings, Packaging Review, Alfa-Print, nr 2, 2022, s. 6-13, DOI:10.15199/42.2022.2.1.

19. Brzeziński J., Kędzia G., Marzantowicz Ł., Ocicka B., Tyczyna E., Wieteska-Rosiak B.: Łańcuchy dostaw bioopakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym - koncepcja badań, Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, vol. 28, nr 3, 2021, s. 3-13, DOI:10.33226/1231-7853.2021.3.1.

20. Brzeziński J., Kędzia G., Ocicka B., Pluta-Zaremba A., Raźniewska M., Turek J., Wieteska-Rosiak B.: Diagnoza i perspektywy rozwoju rynku bioopakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym, Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, nr 9, 2022, s. 27-38, DOI:10.33226/1231-7853.2022.9.3.

21. Brzeziński J., Kędzia G., Pluta-Zaremba A., Raźniewska M., Turek J., Wieteska-Rosiak B., Ocicka B.: Opakowania kompostowalne – innowacje dla potrzeb rozwoju rynku opakowań do żywności. Relacja z seminarium naukowego projektu SIMBIO, Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, nr 1, 2023, s. 38-42, DOI:10.33226/1231-7853.2023.1.5.

22. Kalinowski T., Raźniewska M., Brzeziński J., Szudrowicz I., Adamczak, M., Toboła-Walaszczyk A., Cyplik P., Kopeć M., Maletič D., Maletič M.: Digital, Intelligent & Sustainable Logistics. Handbook, 67 s., 2023, raport.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-27

tel: 663-633-494

Matejki 22/26 pokój: 123 90-237 Łódź

Dyżury

środa: 08:00-09:00 Konsultacje stacjonarne w p.123. Możliwość umówienia konsultacji zdalnych (MS Teams) w inne dni - proszę o kontakt mailowy.