Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opis zadań

W Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ realizujemy badania związane z różnymi obszarami HR. Jednym z nich jest ten, dotyczący kierunków rozwoju zzl. W jego ramach interesuje nas marka pracodawcy, różnorodność w miejscu pracy, styl życia jako kryterium podejmowania decyzji kierowniczych, uwarunkowania możliwości rozwoju corporate wellness w organizacjach oraz praktyki green HRM w przedsiębiorstwach. Kolejnym obszarem badawczym jest ten, związany z kapitałowym podejściem w zarządzaniu ludźmi. Badamy tutaj uwarunkowania, kształtowanie i pomiar absencji chorobowej, praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług, skuteczność audytu wewnętrznego. Ponadto interesuje nas, jak jest realizowana funkcja zzl w różnych organizacjach, stąd zajmujemy się rekrutacją i selekcją artystów, adaptacją studentów, postawami nauczycieli akademickich wobec oceny pracowniczej oraz derekrutacją. Badamy także psychologiczne aspekty zzl (jak np. stres i wypalenie zawodowe pracowników).

Dane kontaktowe

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-34 e-mail: www: https://kzzl.wz.uni.lodz.pl/

Skład osobowy