PROFIL PRACOWNIKA: Anna Michałkiewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • Terminowe sporządzanie dokumentacji toku studiów
 • Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, opieka nad pracami zaliczeniowymi semestralnymi studentów
 • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem w roli promotora pomocniczego

W obszarze obowiązków badawczych:

 • Prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych

W obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • Praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych
 • Organizowanie i uczestniczenie w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych uczelni
 • Inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki, np. organizowanie konferencji, redagowanie materiałów naukowych/dydaktycznych

BIOGRAM

od 2018 - UŁ, Wydział Zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2017 - Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

2013 – 2017 – UŁ, Wydział Zarządzania, asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2014 – 2015 UŁ, Zespół ds. Projektów, coach w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” (wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w JST)

2009 – UŁ, Wydział Zarządzania, Informatyka w zarządzaniu, uzyskanie tytułu magistra

2008 – UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu, Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji, uzyskanie tytułu magistra

ZAINTERESOWANIA

Psycho-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

Systemy oceniania okresowego pracowników

Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkołach wyższych

KONTAKT I DYŻURY