PROFIL PRACOWNIKA: Lena Grzesiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

„Wydaje mi się jednak, że najbardziej odczuwalną przyjemnością związaną z uprawianiem nauki nie jest stan posiadania wiedzy, lecz proces jej zdobywania”

(Prof. M. Heller)

Pracownik naukowo-dydaktyczny

 • Przygotowywanie i prowadzenie badań empirycznych
 • Przygotowywanie i realizacja zajęć dydaktycznych
 • Działalność organizacyjna na rzecz Katedry, Wydziału, Uniwersytetu

Prowadzone przedmioty na studiach I oraz II stopnia:

1. w języku polskim

 • Koszty pracy oraz controlling personalny
 • Ocenianie i wynagradzanie
 • Standardy zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Sukces na rynku pracy
 • Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rozwój umiejętności profesjonalnych
 • Rozwój umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi

2. w języku angielskim

 • Success on the labour market
 • Introduction to internal audit
 • Trends in HRM

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/173/Default.aspx?uid=742

BIOGRAM

 • 2020 – nadal – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2020 – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na podstawie rozprawy doktorskiej „Kapitał ludzki a skuteczność audytu wewnętrznego”
 • 2016-2020 – asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2015-2020 – UŁ, Wydział Zarządzania, studia doktoranckie
 • 2013-2015 – UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek finanse i rachunkowość, uzyskanie tytułu magistra, temat pracy: „Analiza i ocena skali występowania zjawiska nadużyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego”,
 • 2010-2016 - praktyki/praca w różnych organizacjach w m.in. biurze rachunkowym oraz organizacji z sektora BPO/SSC
 • 2010-2013 – UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek: finanse i rachunkowość, uzyskanie tytułu licencjata, temat pracy: „Ocena zasadności i użyteczności funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

ZAINTERESOWANIA

Jestem osobą pełną sprzeczności. Nie mam duszy artystycznej, ale lubię śpiewać i słuchać piosenek Krainy Łagodności. Unikam tłumu, ale cenię człowieka. Mam umysł ścisły, ale pociąga mnie humanizm. Jestem milenialsem, ale nad świat wirtualny przekładam realny. Poza tym nie potrafię żyć bez jazdy na rowerze, poezji Edwarda Stachury i humoru Dudka oraz Kabaretu Starszych Panów. Siłę dają mi rodzina i przyjaciele.

Moje główne zainteresowania naukowe:

 • audyt wewnętrzny i system kontroli wewnętrznej
 • dysfunkcje i patologie w miejscu pracy
 • standardy zarządzania ludźmi
 • controlling personalny
 • HR compliance
 • funkcja kontrolna zarządzania
 • ryzyko personalne
 • współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi
 • metodyka badań naukowych
 • ZZL w audycie wewnętrznym
 • ludzie w audycie wewnętrznym
 • People Analytics

OSIĄGNIĘCIA

Wybrane publikacje

 • Lena Grzesiak, An Internal Audit Expectation Gap in Poland, „ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia” (0459-9586), 2021, vol. 55, nr 3, s. 37-50 [DOI] [URL].
 • Lena Grzesiak, Analiza rynku pracy dla controllerów personalnych w Polsce, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2021, nr 8, s. 37-44 [DOI] [URL].
 • Lena Grzesiak, Internal auditor burnout – an urgent area for research?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” (1896-656X), 2021, vol. 58, nr 1, s. 59-67 [DOI] [URL].
 • Lena Grzesiak, Kapitał ludzki jako czynnik skuteczności audytu wewnętrznego (978-8-3822-0629-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021 [DOI] [URL]
 • Lena Grzesiak, Postgraduate Education for Internal Auditors Versus Employers’ Expectations, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (1734-087X), 2020, vol. 55, nr 1, s. 66-80 [DOI] [URL].
 • Lena Grzesiak, Myths on Internal Auditing, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2019, vol. XX, nr 6/1, s. 421-434 [URL].
 • Lena Grzesiak, Agnieszka Skoczylas-Tworek, Non-financial Disclosures in the Scope of Diversity Management of Companies Listed in the Respect Index, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2019, vol. XX, nr 6/1, s. 193-207 [URL].
 • Lena Grzesiak, Wymagania kompetencyjne stawiane audytorom wewnętrznym w świetle ogłoszeń o pracę - analiza porównawcza, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (1734-087X), 2019, nr 1 (51), s. 209-220 [DOI] [URL].
 • Lena Grzesiak, Budżetowanie kosztów pracy jako narzędzie controllingu personalnego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2018, nr 97 (153), s. 31-44 [DOI] [URL].

Wybrane projekty naukowe

 • „Edukacja audytorów wewnętrznych” (dotacja celowa dla młodych naukowców)
 • „Percepcja audytu wewnętrznego w społeczeństwie i jej wpływ na uwarunkowania audytu wewnętrznego” (dotacja celowa dla młodych naukowców)
 • „Osobowość wg J. L. Hollanda a preferencje w zakresie rachunkowości” (interdyscyplinarny zespół naukowy)

Inna działalność

 • prowadzenie zajęć dla licealistów w ramach klasy patronackiej
 • współprowadzenie bloga naukowego KZZL oraz SiZ
 • szkolenie z rachunkowości w ramach programu „Młodzi w Łodzi”
 • prowadzenie cyklu szkoleń dla biegłych rewidentów pt. „Nadużycia są wśród nas”

REDAKCJE, ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

 • członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • członek zwyczajny Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA)
 • stała współpraca z Zespołem Redakcyjnym czasopisma "Finanse i Prawo Finansowe"
 • członek zwyczajny Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5078-1675

SCOPUS ID

57202922166

GOOGLE SCHOLAR

https://scholar.google.com/citations?user=Q5XLTW0A...

LINKEDIN

www.linkedin.com/in/lena-grzesiak

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 (Sekretariat Katedry ZZL) pokój: 336 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 16:45-17:45 Konsultacje odbywają się za pomocą platformy MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach proszone są o zgłoszenie tego faktu emailowo (konsultacje z dnia 21.11.2022 nie odbędą się i przeniesione są na 22.11.2022 - 8.00-9.00)
sobota: 00:00-23:00 w sprawie konsultacji w weekendy zjazdowe, proszę o kontakt emailowy.
niedziela: 00:00-23:00 w sprawie konsultacji w weekendy zjazdowe, proszę o kontakt emailowy.