PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Striker

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Jako profesor uczelni m.in.: prowadzenie zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych, prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych, publikowanie wyników badań naukowych, kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem, praca w organach kolegialnych uczelni oraz wydziałowych, komisjach senackich i rektorskic;
  • Jako Prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania: prowadzenie spraw studenckich, nadzór nad procesem rekrutacji, nadzór nad realizacją obowiązkowych praktyk zawodowych studentów Wydziału Zarządzania, nadzór nad studenckim ruchem naukowym oraz działalnością samorządów studenckich i innych organizacji studenckich na Wydziale Zarządzania

BIOGRAM

  • od 2020 Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Zarządzania;
  • 2018 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie monografii „Absencja chorobowa pracowników. Uwarunkowania-kształtowanie-pomiar”;
  • 2006 - stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu na podstawie pracy „Delegowanie uprawnień jako metoda zarządzania publicznym szpitalem w Polsce” Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Janowska;
  • od 2006 roku pracuję na Wydziale Zarządzania UŁ w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 pokój: 19 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 08:00-09:30 Stacjonarnie w budynku WZ (pok.19) lub na platformie Ms Teams - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu godziny konsultacji
sobota: 09:00-10:00 Ms Teams - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia godziny konsultacji

e-mail: malgorzata.striker@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 pokój: 342 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 08:00-09:30 Stacjonarnie na WZ (pok.19) lub na platformie Ms Teams - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia godziny konsultacji
sobota: 09:00-10:00 MS Teams - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia godziny konsultacji