Katedra Marketingu

Opis zadań

Katedra Marketingu składa się z trzech zakładów- Zakładu Strategii Marketingowych( kier. prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk), Zakładu Badań Marketingowych-(kier. dr hab. prof. UŁ D. Trzmielak) i Zakładu Podstaw Marketingu (kier. dr hab. M. Kalińska-Kula).

Główne zadania Katedry Marketingu to prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości (w szczególności w zakresie marketingu oraz kształcenie kadry naukowej. Do zainteresowań naukowo badawczych Katedry należą:

1. Marketing w budowaniu sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa i wartości dla klienta,

2.Zintegrowana Komunikacja Marketingowa,

3.e-marketing i e-Commerce,

4. Badania rynkowe i marketingowe w zarzadzaniu w współczesnym przedsiębiorstwem,

5. Marketing na rynku międzynarodowym.

Dane kontaktowe

Katedra Marketingu

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-05 e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek