PROFIL PRACOWNIKA: Wioletta Krawiec

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Sprawowane funkcje:

 • Koordynator kierunku Marketing na I stopniu studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Redaktor tematyczny w Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
 • Opiekun roku i grup na kierunku Marketing Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

Pozostałe zadania w obrębie zajmowanego stanowiska:

 • ubieganie się i realizacja grantów naukowo-badawczych
 • prowadzenie seminariów dyplomowych
 • realizacja zadań organizacyjnych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • uczestniczenie oraz prowadzenie badań naukowych
 • publikowanie prac naukowych
 • organizowanie i uczestniczenie wydarzeń naukowych (konferencje, seminaria itp.)
 • podejmowanie współpracy naukowo-badawczej

KONTAKT I DYŻURY

p. 225, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania , UŁ: 42-635-50-68

e-mail: wioletta.krawiec@uni.lodz.pl

Dyżury

czwartek: 11:30-12:30 od 9.03.2023-18.05.2023 z wyłączeniem 6.04..2023
sobota: 11:00-12:00 w dniach: 1.04; 15.04; 22.04; 6.05; 20.05
niedziela: 11:00-12:00 w dniach: 26.03; 4.06