PROFIL PRACOWNIKA: Grażyna Golik-Górecka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wykonywane zadania w obrębie zajmowanego stanowiska: Publikowanie prac naukowych, Podejmowanie współpracy naukowo-badawczejrozpowszechnianie wyników badań poprzez ich publikowanie, uczestnictwo w konferencjach naukowych, prowadzenie badań na zlecenie organizacji zewnętrznych, podejmowanie współpracy badawczej z uczelniami zagranicznymi, podejmowanie współpracy naukowo-badawczej z organizacjami zewnętrznymi wobec UŁ, Organizacja oraz uczestniczenie w badaniach naukowych, Realizacja zadań organizacyjnych, Prowadzenie seminariów dyplomowych, magisterskich, doktorskich

. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problemami strategii marketingowych na różnych rynkach oraz współczesnymi strategiami marketingowymi i analizami marketingowo-finansowymi, a w szczególności:

Analizą porównawczą światowych najlepszych praktyk,

Wpływem pandemii na strategie rozwoju, efektywność marketingu oraz na wyniki finansowe spółek, przedsiebiorstw, interfejsem marketingowo-finansowym, zarządzaniem marketingiem w praktyce - aktywna współpraca i kontakty z praktykami.

Kodeksami” dobrych praktyk, najlepszymi praktykami biznesu a szczególnie marketingu

Budową i wdrażaniem

dashboardów wraz z analitykami

marketingowymi, Strategiami marketingowymi przedsiębiorstw działających w chmurze.

Pełnione fubkcje

  • Członek Rady Wydziału Zarządzania UŁ
  • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

KONTAKT I DYŻURY