PROFIL PRACOWNIKA: Dominika Kaczorowska-Spychalska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • prowadzenie badań naukowych i popularyzacja ich wyników
 • udział w konferencjach naukowych, seminariach i kongresach
 • współpraca z biznesem
 • promowanie wiedzy w wymiarze biznesowym i społecznym
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami

BIOGRAM

Jest Dyrektorem Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję Lidera podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Interesują ją technologie cyfrowe, w szczególności sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT) i 5G oraz ich implikacje w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber, Homo Roboticus versus Posthuman) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią, w tym problematyka Digital Ethics. Jest autorką (w części współautorką) licznych publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych, jak i zagranicznych. Była w grupie ekspertów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. Ekspert Instytutu Kościuszki, który jest kluczowym think-tankiem w tej części Europy, podejmującym liczne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach UE i NATO oraz członek Rady Programowej Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites. W 2020 roku została laureatką Konkursu Perspektyw Top 15 Women in 5G. W 2022 roku była laureatką konkursu Centrum Inteligentnego Rozwoju - Naukowiec Przyszłości, w kategorii Badania przyszłości. Zaś w 2023 roku została laureatką konkursu Centrum Inteligentnego Rozwoju - Naukowiec Przyszłości, w kategorii: Kobieta Nauki, która zmienia świat. Zdobyła także nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, w szczególności rozszerzanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rynku krajowym i międzynarodowym na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia oraz wspierania rozwoju gospodarczego.

ZAINTERESOWANIA

 • Technologie cyfrowe, w szczególności sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT) i 5G oraz ich implikacje w biznesie
 • Wpływ technologii cyfrowych na zachowania człowieka w ujęciu biznesowym i konsumenckim (Homo Cyber, Homo Roboticus, posthuman)
 • Roboty, chatboty, wirtualni asystenci, wearables i ich rola w procesie rozwoju cyberspołeczeństwa (Cyber Society)
 • Społeczna akceptacja technologii cyfrowych
 • Technologie cyfrowe – nowy wymiar edukacji biznesowej
 • Marketing wobec wymogów ery cyfrowej

Obecnie prowadzi badania nad generatywną sztuczną inteligencją (generative AI), problematyką Human Enhancement Technologies (HET) i rozwojem Społeczeństwa 5.0

OSIĄGNIECIA

 • laureatka Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, w szczególności rozszerzanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rynku krajowym i międzynarodowym na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia oraz wspierania rozwoju gospodarczego
 • dwukrotna laureatka konkursu Centrum Inteligentnego Rozwoju - Naukowiec Przyszłości, w kategorii Badania przyszłości.
 • laureatka konkursu Perspektyw w kategorii Women in 5G
 • dwukrotna laureatka nagrody Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za zasługi w zakresie promocji nauki
 • brązowy medal Prezydenta Rzeczpospolitej za długoletnią służbę
 • ekspert zewnętrzny Instytutu Kościuszki wiodącego pozarządowego ośrodek naukowo-badawczego o charakterze non-profit, którego misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO.
 • udział w największym polskim projekcie trendwatchingowym Konsument 2020 realizowanym przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (obszar technologii cyfrowych)
 • współautorka pierwszego ogólnopolskiego raportu Digital Ethics – polscy konsumenci wobec wyzwań związanych z rozwojem technologii (Uniwersytet Łódzki, Orange Polska)
 • ekspert zewnętrzny Ministerstwa Cyfryzacji w ramach prac grup roboczych pracujących nad założeniami do strategii sztucznej inteligencji w Polsce

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

poniedziałek: 09:00-10:30 Konsultacje w dniu 18.03.2024 zostają odwołane.