Biblioteka Wydziału Zarządzania

Opis zadań

Biblioteka ma za zadanie wspierać edukację studentów i rozwój naukowy wykładowców i dydaktyków. Gromadzi literaturę z dziedzin: zarządzanie, marketing, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz z dziedzin powiązanych tematycznie z zajęciami (np. matematyka, psychologia, słowniki, encyklopedie). Udostępnia też czasopisma powiązane dziedzinowo. W pomieszczeniach Biblioteki można pracować grupowo lub indywidualnie, korzystać z baz elektronicznych dostępnych online oraz ze skanera. Dla pracowników naukowych Biblioteka sprowadza wybrane pozycje książkowe z innych bibliotek w Polsce oraz opracowuje cytowania ich publikacji.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Zarządzania

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-62-34 e-mail: www: https://www.wz.uni.lodz.pl/biblioteka-wz

Skład osobowy