PROFIL PRACOWNIKA: Ilona Niedzielska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru - inwentarz.

2. Prowadzenie ewidencji finansowej Biblioteki WZ.

3. Obsługa czytelników Biblioteki WZ.

BIOGRAM

Absolwentka UŁ kierunek pedagogika specjalna oraz informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

KONTAKT I DYŻURY

pokój 39: 42-635-62-32