Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa

Opis zadań

Podstawowe kierunki badań Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa

1. Rozwój teoretycznych i metodologicznych podstaw zarządzania strategicznego w powiązaniu z ekonomicznymi teoriami firmy

2. Nowoczesny ład korporacyjny jako element międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki – międzynarodowa analiza porównawcza rozwiązań i doświadczeń austriackich, brytyjskich oraz polskich

3. Egzo – i endogeniczne determinanty rozwoju polskich firm rodzinnych oraz zwiększania ich międzynarodowej konkurencyjności

4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

• Metody pomiaru wykreowanej wartości w przedsiębiorstwie

• Rola kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych w kreowaniu wartości

• Mechanizmy tworzenia wartości przedsiębiorstwa w modelach biznesowych

5. Metody wyceny przedsiębiorstwa

• Metody wyceny aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa

• Wykorzystanie opcji realnych w wycenie przedsiębiorstwa

Dane kontaktowe

Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-32 e-mail: www: http://ksizwp.wz.uni.lodz.pl

Skład osobowy